ALKYD CR 1269Giá: Theo thị trường
Chi tiết: VAN KHOI 0903.735.753

1. Mô tả :

- EBA 1269-80 là một loại nhựa alkyd long oil gốc dầu đậu nành có độ đặc cao, thời gian khô và chống vàng rất tốt

2. Tính năng

- Khô nhanh

- Độ trắng tốt

- Màu tốt và độ bền màu tốt

- Độ bóng tốt

- Độ bền tốt

3. Yêu cầu sử dụng : Sơn men trang trí màu trắng

4. Thành phần

Lọai dầu : dầu đậu nành

Độ dài dầu : 65%

Loại dung môi : white spirit

Hàm lượng PA : 22%

Độhòa tan :

Alcohols : tan 1 phần

Ketones : Tan

Esters : tan

Các hợp chất cacbon vòng : hòa tan

Các hợp chất cacbon thẳng : hòa tanCông thức đề nghị

Sơn ngòai trời trắng

STT Vật liệu Thành phần (%)

1 EBA 1269-80 8.58

2 soya lechitine 0.15

3 White spirit 9.24

4 Ti-Pure –R900 28.71

5. Calcium naphthenate 5% 0.76

Nghiền với tồc độ cao (kích thước <20mm br="">
6. EBA 1269-80 36.28

7 Cobalt Octoate 8% 0.38

8 Pb Naphthenate 30% 0.63

9. Exkin #2 0.05

10. White spirit điều chỉnh độ nhớt =135-150s

Không có nhận xét nào: